PŘIHLÁŠKA NA AKCI BURGER ARENA

Kontaktní informace pro fakturaci


"Oficiální název společnosti pro fakturaci, v případě OSVČ uveďte jméno."


"Přesný název, který budeme uvádět na festivalu"


"Prosím uveďte vaše IČO (např. IČO "12345678")"


"Prosím uveďte vaše DIČ (např. DIČ "CZ12345678")"


"Jméno a příjmení odpovědné osoby za prezentaci na festivalu"


"Pozice kontaktní osoby ve vaší společnosti"


"Telefon osoby odpovědné za prezentaci na akci"


"Email osoby odpovědné za prezentaci na akci"


"Uvěďte číslo účtu, z kterého budete hradit fakturu za festival"


"Vaše oficiální webové stránky"

Informace o vaší plánované prezentaci na akci

BURGER ARENA na MOTOSALONU v Brně - 5. – 8. 3. 2020


"Váš sortiment prodávaného zboží na festivalu"


"200x200cm nebo 300x300cm popřípadě vlastní"


VlastníPronájemFood truck
"Vyberte vyhovujicí"


"Vypište seznam spotřebičů, které budou využity. Pokud víte, do závorky ke každému z nich uveďte velikost příkonu, který je uveden na každém spotřebiči na štítku u napájecího kabelu (příkon je uváděn ve Wattech (W) příp. KiloWattech (kW)."


"Pokud požadujete další vybavení stánku (stoly nebo židle), specifikujte."


"Například: jiná doručovací adresa, další kontakt, upřesnění, atd."

Tato přihláška je stran pořadatele nezávazná. Pro potvrzení pronájmu pozice, podpis smlouvy a následné fakturace Vás budeme kontaktovat.