PŘIHLÁŠKA NA AKCI BURGER ARENA

  Kontaktní informace pro fakturaci


  "Oficiální název společnosti pro fakturaci, v případě OSVČ uveďte jméno."


  "Přesný název, který budeme uvádět na festivalu"


  "Prosím uveďte vaše IČO (např. IČO "12345678")"


  "Prosím uveďte vaše DIČ (např. DIČ "CZ12345678")"


  "Jméno a příjmení odpovědné osoby za prezentaci na festivalu"


  "Pozice kontaktní osoby ve vaší společnosti"


  "Telefon osoby odpovědné za prezentaci na akci"


  "Email osoby odpovědné za prezentaci na akci"


  "Uvěďte číslo účtu, z kterého budete hradit fakturu za festival"


  "Vaše oficiální webové stránky"

  Informace o vaší plánované prezentaci na akci


  BURGER ARENA na MOTOSALONU v Brně - 5. – 8. 3. 2020


  "Váš sortiment prodávaného zboží na festivalu"


  "200x200cm nebo 300x300cm popřípadě vlastní"


  VlastníPronájemFood truck
  "Vyberte vyhovujicí"


  "Vypište seznam spotřebičů, které budou využity. Pokud víte, do závorky ke každému z nich uveďte velikost příkonu, který je uveden na každém spotřebiči na štítku u napájecího kabelu (příkon je uváděn ve Wattech (W) příp. KiloWattech (kW)."


  "Pokud požadujete další vybavení stánku (stoly nebo židle), specifikujte."


  "Například: jiná doručovací adresa, další kontakt, upřesnění, atd."

  Tato přihláška je stran pořadatele nezávazná. Pro potvrzení pronájmu pozice, podpis smlouvy a následné fakturace Vás budeme kontaktovat.
  Burger Street Festival logo
  Yummy Yummy Food Festival logo
  Burger Arena logo
  Gastrozony logo